ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

ขอเชิญโหวตให้กับมูลนิธิสิกขาเอเชีย เพียง 1 คน 1 คลิ๊ก จะช่วยเหลือชีวิตน้อง ๆ ที่ยากลำบากได้ ร่วมลงคะแนนโหวตให้ มูลนิธิศูนย์สกขาเอเซียได้ที่ http://www.saleduck.co.th/#charity  เริ่มโหวตตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559

มูลนิธิสิกขาเอเชียรับสมัคร เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ความรับผิดชอบหลัก: รับผิดชอบร่วมวางแผน และดำเนินกิจกรรมการระดม ในรูปแบบต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการระดมทุน ติดต่อประสานงานกับองค์กรธุรกิจเอกชนเพื่อให้เกิดการขาย หรือการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯในรูปแบบต่างๆ ประสานงานฝ่ายโครงการ และพัฒนาช่องทางเพื่อการระดมทุนที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้การสนับสนุน ริเริ่มพัฒนารูปแบบโครงการใหม่ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้สนับสนุน ติดตามและประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การส่งรายงานความคืบหน้าของโครงการรายกิจกรรม รายไตรมาส และรายปีตามองค์กรกำหนด คุณสมบัติ – การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 28 ปี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsorf …

16 พ.ค. 59 เวลา 15:30 น. คณะสหภาพแรงงาน “Kikan Roren” ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 60 คนเดินทางมาถึงชุมชน 70 ไร่คลองเตย เพื่อพบปะและร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มูลนิธิสิกขาเอเชีย นอกจากนั้น Mr.Kuritani รองประธานคิคังโรเรน ยังได้ ทำพิธีมอบงบประมาณเพื่อรถห้องสมุดคันใหม่ คัน ที่ 3รถเคลื่อนที่นี้ได้ออกให้บริการ การส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก ๆ ในชุมชนแออัด เด็กที่อยู่ห่างไกลบนภูเขาและเด็กที่มาจากต่างประเทศ เช่น ลาว พม่า และกัมพูชา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เสียสละและมอบสิ่งดี ๆ ให้กับพวกเรา

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line