ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

มูลนิธิสิกขาเอเชียรับสมัคร เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ความรับผิดชอบหลัก: รับผิดชอบร่วมวางแผน และดำเนินกิจกรรมการระดม ในรูปแบบต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการระดมทุน ติดต่อประสานงานกับองค์กรธุรกิจเอกชนเพื่อให้เกิดการขาย หรือการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯในรูปแบบต่างๆ ประสานงานฝ่ายโครงการ และพัฒนาช่องทางเพื่อการระดมทุนที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้การสนับสนุน ริเริ่มพัฒนารูปแบบโครงการใหม่ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้สนับสนุน ติดตามและประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การส่งรายงานความคืบหน้าของโครงการรายกิจกรรม รายไตรมาส และรายปีตามองค์กรกำหนด คุณสมบัติ – การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 28 ปี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsorf …

16 พ.ค. 59 เวลา 15:30 น. คณะสหภาพแรงงาน “Kikan Roren” ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 60 คนเดินทางมาถึงชุมชน 70 ไร่คลองเตย เพื่อพบปะและร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มูลนิธิสิกขาเอเชีย นอกจากนั้น Mr.Kuritani รองประธานคิคังโรเรน ยังได้ ทำพิธีมอบงบประมาณเพื่อรถห้องสมุดคันใหม่ คัน ที่ 3รถเคลื่อนที่นี้ได้ออกให้บริการ การส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก ๆ ในชุมชนแออัด เด็กที่อยู่ห่างไกลบนภูเขาและเด็กที่มาจากต่างประเทศ เช่น ลาว พม่า และกัมพูชา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เสียสละและมอบสิ่งดี ๆ ให้กับพวกเรา

มูลนิธิสิกขาเอเซียให้การต้อนรับคณะ Rev.Rijin Aoki and MRS.Atsuko Aoki,Daienji group หลวงพ่อชาวญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนมูลนิธิฯ มีการแสดงต้อนรับจากเด็กๆห้องสมุดมิไรบรารี่ และอนุบาลสวนพลู ก่อนเดินทางไปเยี่มชมห้องสมุดชุมชนเชื้อเพลิง สำหรับหลวงพ่อ Rev.Rijin Aoki ก็ได้สนับสนุนโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ มาช้านาน เช่นโครงการห้องสมุด โครงการหัตถกรรมอุดหนุนสินค้าหัตถกรรมและยังมอบของขวัญสำหรับกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านอีกด้วย ทางมูลนิธิฯต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับ

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line