ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

รับสมัครเจ้าหน้าที่กิจกรรม ค่าตอบแทนเริ่มที่ 15,000 บาท พร้อมสวัสดิการ ลักษณะงาน เล่านิทานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในสถานศึกษา,ชุมชนและหมู่บ้าน คิดค้นและพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถออกต่างจังหวัดและทำงานในวันหยุดได้ การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามรถในการจัดกิจกรรมสันทนาการ บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ (ถ้าสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่ง e-mail : sikkhaasia@gmail.com หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาท่ี มูลนิธิสิกขาเอเซีย เลขที่ 100/14-20 เคหะคลองเตย 4 แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110 โทร.02-249-7567-8 โทรสาร.02-249-0055  

มูลนิธิสิกขาเอเชียรับสมัคร เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ความรับผิดชอบหลัก: รับผิดชอบร่วมวางแผน และดำเนินกิจกรรมการระดม ในรูปแบบต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการระดมทุน ติดต่อประสานงานกับองค์กรธุรกิจเอกชนเพื่อให้เกิดการขาย หรือการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯในรูปแบบต่างๆ ประสานงานฝ่ายโครงการ และพัฒนาช่องทางเพื่อการระดมทุนที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้การสนับสนุน ริเริ่มพัฒนารูปแบบโครงการใหม่ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้สนับสนุน ติดตามและประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การส่งรายงานความคืบหน้าของโครงการรายกิจกรรม รายไตรมาส และรายปีตามองค์กรกำหนด คุณสมบัติ – การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 28 ปี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsorf …

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line