ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2560(เพิ่มเติม) เป็น จำนวน 1 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   ที่ รูป ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ สาขา สถาบัน แทน 1  นางสาวสุวณี ไพรวิโรจน์ ปี1  พยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยการพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  นางสาวรังษิยากรณ์ งากุญชร ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวยงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษาได้ทาง 1.Facebook : Sikkhaasia Foundation 2.Tel : 02-249-7567-8 ติดต่อฝ่ายทุนการศึกษา,หรือ 087-807-7544 ทศพล  

“ถ้าไม่มีบ้านพัก หนูก็คงจะลำบาก” นี่คือส่วนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของนางสาวสุรีย์ สิริรัตนางกูร นักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ เอกการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตัวนักเรียนเองนั้นเดิมเป็นเด็กทุนทั่วไปที่อยู่ในหมู่บ้านสันติสุข ที่สมัยนั้นเวลาเดินทางจากหมู่บ้านลงมาในตัวอำเภอปง ใช้เวลาเป็นวันๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็ส่งผลต่อการลงมาศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงๆของเด็กๆในหมู่บ้าน                                                       …

เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้แก่ สุโขทัย, พิจิตร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, สิงห์บุรี, ลพบุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, ชัยนาท, สุพรรณบุรี, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด และ อุบลราชธานี  โดยเฉพาะจังหวัดอ่างทองนั้น เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ มีประชาชนในจังหวัดอ่างทองได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบ้านเรือนแล้ว จำนวน 1,297 หลังคาเรือนใน 5 อำเภอ                   …

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line