ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

ตลอดเดือนมิถุนายน 2561ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่กรุงเทพ พื้นที่จังหวัดพะเยา และพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีรายละเอียดคือ 1.พื้นที่กรุงเทพฯ จัดพิธีมอบทุนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก มร.ทาเคชิ นากาอิ Representative Director บริษัทนิคอนประเทศไทย จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านได้มาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยในพื้นที่กรุงเทพนั้น ทางมูลนิธิฯได้ให้ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาจำนวน 69 ทุน 2.พื้นที่พะเยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ บ้านพักสันติ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ซิโรตะ วาตารุ ตัวแทนฝ่าย CSR …

มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศรับสมัครผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ จำนวน 1 อัตราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

มูลนิธิสิกขาเอเซียได้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ ซึ่งบัดนี้ได้พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังนี้ (ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่ชื่อพื้นที่) 1.พื้นที่กรุงเทพ 2.พื้นที่พะเยา 3.พื้นที่ตาก  

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line