ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

ชมย้อนหลังไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน “จากอัตลักษณ์ของชุมชนคลองเตยสู่ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ฝีมือ” ด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่ต่างแดน” แขกรับเชิญ : 1.นารีรัตน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข ผู้จัดการมูลนิธิสิกขาเอเซีย 2.นริศรา พิลึก เจ้าหน้าที่ฝ่ายหัตถกรรม มูลนิธิสิกขาเอเซีย 3.ลมโชย มีโพคา แม่บ้านตัดเย็บ มูลนิธิสิกขาเอเซีย ออกอากาศวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 06:45-07:15น.ทางช่อง13family  

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ดำเนินการรับสมัครผู้ที่สนใจขอรับทุนการการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2561 โดยทางมูลนิธิฯได้ทำการเยี่ยมบ้านเพื่อเก็บข้อมูล เพื่อทำการพิจารณานั้น บัดนี้ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการพิจารณาเป็นการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นายจักรพัน พาดา  ชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.นายจักรพงษ์ คีรีสุรวงศกร ชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.นายวิษณุ สิริรัตนางกูร ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4.นางสาวพรรณราย ไพศาลมงคลกิจ ชั้นปีที่1 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 5.นางสาวสกาวพร บุญทร ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ …

ตลอดเดือนมิถุนายน 2561ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่กรุงเทพ พื้นที่จังหวัดพะเยา และพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีรายละเอียดคือ 1.พื้นที่กรุงเทพฯ จัดพิธีมอบทุนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก มร.ทาเคชิ นากาอิ Representative Director บริษัทนิคอนประเทศไทย จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านได้มาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยในพื้นที่กรุงเทพนั้น ทางมูลนิธิฯได้ให้ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาจำนวน 69 ทุน 2.พื้นที่พะเยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ บ้านพักสันติ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ซิโรตะ วาตารุ ตัวแทนฝ่าย CSR …

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line