ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

ขอเชิญโหวตให้กับมูลนิธิสิกขาเอเชีย เพียง 1 คน 1 คลิ๊ก จะช่วยเหลือชีวิตน้อง ๆ ที่ยากลำบากได้ ร่วมลงคะแนนโหวตให้ มูลนิธิศูนย์สกขาเอเซียได้ที่ http://www.saleduck.co.th/#charity  เริ่มโหวตตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559

มูลนิธิสิกขาเอเชียรับสมัคร เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ความรับผิดชอบหลัก: รับผิดชอบร่วมวางแผน และดำเนินกิจกรรมการระดม ในรูปแบบต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการระดมทุน ติดต่อประสานงานกับองค์กรธุรกิจเอกชนเพื่อให้เกิดการขาย หรือการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯในรูปแบบต่างๆ ประสานงานฝ่ายโครงการ และพัฒนาช่องทางเพื่อการระดมทุนที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้การสนับสนุน ริเริ่มพัฒนารูปแบบโครงการใหม่ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้สนับสนุน ติดตามและประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การส่งรายงานความคืบหน้าของโครงการรายกิจกรรม รายไตรมาส และรายปีตามองค์กรกำหนด คุณสมบัติ – การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 28 ปี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsorf …

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line