ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียได้จัดกิจกรรมอบรมครู ในหัวข้อเทคนิคการเล่านิทานและการผลิตสื่อสร้างสรรค์  ณ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) จังหวัด สมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นครูและพี่เลี้ยงจากศูนย์การเรียนรู้เด็กแรงงานข้ามชาติ ศูนย์การเรียนรู้ในแคมป์เด็กก่อสร้างและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์ นายกสมาคมไทยสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาด้วยการอ่าน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นครู จากศูนย์การเรียนต่างๆได้เทคนิคที่ดี ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อที่จะสามารถส่งเสริมให้เด็กได้มีนิสัยรักการอ่านได้ต่อไป    

Ms.Akie Abe ภริยานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นMr.Shinzo Abe ได้มาเยือนมูลนิธิสิกขาเอเซีย สำนักงานคลองเตย ซึ่งชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนอัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมองค์กร NGOที่ก่อตั้งโดย Shanti Volunteer Association (SVA)   เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา ในระหว่างที่ผู้นำประชุมสุดยอดอาเซี่ยนในประเทศไทย  โดยเด็กๆ สมาชิกห้องสมุดมูลนิธิสิกขาเอเชีย ได้แสดงการต้อนรับด้วยเพลง“คุ้กกี้เสี่ยงทาย” BNK48 สำหรับการมาเยือนในครั้งนี้ Mr.Yagisawa Kazumasa ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเซียองค์กร SVA  และคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสิกขาเอเซีย ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ปัญหาในชุมชน โดยเฉพาะปัญหาการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งท่านภริยานายก อาเบะ ได้มีการถามเด็กในชุมชนเกี่ยวกับความฝันในอนาคตอีกด้วย ทางมูลนิธิ ฯ ขอขอบพระคุณสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นอย่างสูงสำหรับโอกาสอันทรงคุณค่านี้  รวมถึงขอขอบพระคุณ …

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้มีกำหนดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.พื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  ณ สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซีย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2.พื้นที่พะเยา     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา 3.พื้นที่ตาก         วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line