ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

ในเดือนมิถุนายน 2019 มูลนิธิสิกขาเอเชียจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 / 2562  ทั้ง 3 พื้นที่ คือกรุงเทพฯ พะเยาและตาก วันที่ 8 มิถุนายน มอบทุนการศึกษาพื้นที่กรุงเทพฯ มีนักเรียนระดับมัธยมและอุดมศึกษาได้รับทุน จำนวน  51 คน โดยมี Mr.Motohisa Hida  ประธานบริษัท นิคอนประเทศไทย ผู้สนับสนุนหลักโครงการทุนการศึกษา เป็นประธานในพิธี วันที่ 15 มิถุนายน พิธีมอบทุนการศึกษาจัดที่โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา มีนักเรียนเข้ารับทุนทั้งหมด 166 คน จาก 12 โรงเรียนในอำเภอปง และมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 คน …

          ทีมงานห้องสมุดเคลื่อนที่เริ่มกิจกรรมโปรแกรมมิ่งที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้และโรงเรียนไทยเรียนร่วมเด็กต่างด้าว พื้นที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร รวม 14 ศูนย์ (90 เปอร์เซ็น เป็นเด็กพม่าที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาทำงานตามโรงงาน) และโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เด็กๆ ให้ความสนใจ สนุกสนานไปกับละครหุ่นเรื่องใหม่ “ลูกแพะ 3 ตัว” โดยเฉพาะโรงเรียนโสตศึกษามีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับบุตรหลานด้วย        

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 พื้นที่กรุงเทพ ณ มูลนิธิสิกขาเอเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ท่านประธานในพิธี Mr.Motohisa Hida ผู้บริหารบริษัทนิคอน ประเทศไทย ซี่งเป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการทุนการศึกษา Mr.Atsushi Shimada ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย และ Ms.Kumamoto ผู้จัดการสมาคมญี่ปุ่น ซึ่งปีนี้สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยสนับสนุนกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนต่อเนื่องจากปีที่แล้วอีกจำนวน 137,400 บาท  เลขานุการเอกสถานทูตญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย Mr.Tatsuo Saito และประธาน Thai Rissho Friendship Foundation Mr.Mizutani รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ คุณบำรุง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตคลองเตย อดีตนักเรียนทุน ดร.รุ่งนภา …

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line