ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ more>

ต้องการรับสมัครหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ – ดูแลให้การต้อนรับผู้สนับสนุนและผู้เข้าเยี่ยมโครงการของมูลนิธิ ฯ – จัดทำหรือแปลเอกสารรายงานส่งให้ผู้สนับสนุนของมูลนิธิ ฯ – ประสานงานคณะผู้สนับสนุนที่ต้องการเยี่ยมโครงการและร่วมเดินทางไปต่างจังหวัด – ประสานงานการเดินทางเยี่ยมผู้สนับสนุนที่ประเทศญี่ปุ่น สถานที่ทำงาน: สำนักงานมูลนิธิเอเซีย คลองเตย เงินเดือน: 30,000 บาท ขึ้นไป ตามความสามารถ สวัสดิการเงินค่าประกันสุขภาพ * เริ่มงานได้ทันทีหลังผ่านการสัมภาษณ์ * ในกรณีคนไทย ต้องชำนาญภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ * กำหนดรับสมัคร ถึงกรกฎาคม 2560   ติดต่อ มูลนิธิสิกขาเอเชีย โทรศัพท์: 02-249-7567-8 อีเมล: sikkhaasia@gmail.com

รับสมัครเจ้าหน้าที่กิจกรรม ค่าตอบแทนเริ่มที่ 15,000 บาท พร้อมสวัสดิการ ลักษณะงาน เล่านิทานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในสถานศึกษา,ชุมชนและหมู่บ้าน คิดค้นและพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถออกต่างจังหวัดและทำงานในวันหยุดได้ การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามรถในการจัดกิจกรรมสันทนาการ บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ (ถ้าสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่ง e-mail : sikkhaasia@gmail.com หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาท่ี มูลนิธิสิกขาเอเซีย เลขที่ 100/14-20 เคหะคลองเตย 4 แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110 โทร.02-249-7567-8 โทรสาร.02-249-0055  

โครงการของเรา

 • ห้องสมุดชุมชน

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

 • ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 • บ้านพักนักเรียน

 • ทุนการศึกษา

 • โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • โครงการแลกเปลี่ยน

Social Network

 • facebook
 • twis
 • youtube
 • line