ภาพบรรยากาศ พิธีมอบกีตาร์ให้ห้องสมุดคลองเตย วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบกีตาร์ให้ห้องสมุดคลองเตย วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558
การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก “คุณ ออโต้ วง Slot machine” เป็นตัวแทนเข้าร่วมมอบกีตาร์ จำนวน 5 ตัว ให้กับห้องสมุดคลองเตย เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่เด็กๆและมูลนิธิสิกขาเอเชีย โดยมี คุณนารีรัตน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากเด็กๆในชุมชนเป็นอย่างดี หลายคนมีความสนใจทางด้านดนตรี เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานพร้อมเพรียงกัน ภายในงานมีการแสดง รำไทย และโชว์ แดนซ์ แดนซ์ จากเด็กๆให้ชม ส่วน hilight ของงานอยู่ที่การเล่าประสบการณ์ความสำเร็จ ของ คุณออโต้ ทั้งยังได้แนะนำน้องๆให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ให้ตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคม และย้ำเรื่องการคบเพื่อน โดยยกตัวอย่างประสบการณ์ชีวิตของตนที่ผ่านมา มีเพื่อนที่ดีให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องได้โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ถึงแม้ว่าจะชอบทำกิจกรรมเพียงไรก็ตามแต่อย่าลืมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันด้วย ช่วงท้ายของงานเด็กๆก็ไม่พลาดที่จะขอถ่ายรูปและลายเซ็นพี่ออโต้ ไว้เป็นที่ระลึกก่อนจากกันอีกด้วย ทางมูลนิธิสิกขาเอเชีย ต้องขอขอบคุณ คุณออโต้ เป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลาและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

DSC_0560

DSC_0567

DSC_0570

DSC_0579

DSC_0594

DSC_0599

DSC_0611

DSC_0629

DSC_0639

DSC_0647

DSC_0650

DSC_0668