เจ้าหน้าที่ SVA พม่า เดินทางมาเยี่ยมชม ดูงานห้องสมุด มูลนิธิสิกขาเอเชีย

เจ้าหน้าที่ SVA พม่า เดินทางมาเยี่ยมชม ดูงานห้องสมุดมูลนิธิสิกขาเอเชีย วันจันทร์ที่ 11 พ.ค.2558 ทางเจ้าหน้าที่และเด็กๆ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ช่วงเช้ามีกิจกรรมการร้องเพลง เล่านิทาน เล่นละครหุ่นเรื่องหนูน้อยหมวกแดง รวมทั้งแนะนำหนังสือดีๆแก่เด็กๆ ให้ข้อคิดเรื่องการเชื่อฟังผู้ใหญ่ ความรู้เรื่องความปลอดภัย หลังเสร็จกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ อธิบายโครงการ ตอบข้อซักถามร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ในช่วงบ่ายได้เดินทางเยี่ยมชมห้องสมุดและชุมชนเชื้อเพลิง ก่อนเดินทางกลับ
DSC_0670

DSC_0672

DSC_0677

DSC_0678

DSC_0679

DSC_0681

DSC_0687

DSC_0691

DSC_0696

DSC_0697

DSC_0698

DSC_0714

DSC_0715

DSC_0727

DSC_0728

DSC_0729

DSC_0734

DSC_0743

DSC_0748

DSC_0753

DSC_0756

DSC_0771

DSC_0777

DSC_0787

DSC_0791

DSC_0803

DSC_0808

DSC_0810

DSC_0827