คุณรุ่งโรจน์ สถานุรักษ์วงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้า กับทางมูลนิธิสิกขาเอเชีย

คุณรุ่งโรจน์ สถานุรักษ์วงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้า กับทางมูลนิธิสิกขาเอเชีย โดยมีคุณ อรุณี พรหมมา กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ทั้งยังดูโครงการห้องสมุดของมูลนิธิฯ และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของทางมูลนิธิฯต่อไป นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนพื้นที่การวางกล่องขอรับบริจาค ในสาขาคลองเตย ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้อีกช่องทางหนึ่ง
DSC_0278DSC_0277