คุณ เทวีรัตน์ ลีลานุช

คุณ เทวีรัตน์  ลีลานุช ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)และ กรรมการ มูลนิธิสิกขาเอเชีย พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด Miraibrary  มูลนิธิสิกขาเอเชีย เพื่อหาข้อมูลความพร้อมทางด้านสถานที่และแนวทางในการสนับสนุนให้เด็กๆในชุมชน ได้ให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียน  เล็งเห็นถึงความต้องการและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆในชุมชนร่วมกับกระทรวงไอซีที  นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าหัตถกรรม ของมูลนิธิฯ ซึ่งผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ติดไม้ติดมือกลับไปหลายชิ้นอีกด้วย ทางมูลนิธิฯก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วยนะครับ

DSC_0860 DSC_0865 DSC_0867 DSC_0869 DSC_0871 DSC_0874 DSC_0876 DSC_0879 DSC_0880