คุณ Katsumasa Yagisawa เจ้าหน้าที่ SVA

คุณ Katsumasa Yagisawa  เจ้าหน้าที่  SVA  ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเชีย พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ หลังจากที่เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาล จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง ตามพื้นที่ชนบทและเมืองต่างๆ เห็นถึงผลกระทบและความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัย ซึ่งในขณะนั้นแม้จะมีหลายๆองค์กรหรือหน่วยงานได้ยื่นมือมาช่วยเหลือก็ตาม แต่ในบางพื้นที่ยังคงไม่ได้รับความช่วยเหลือ เส้นทางสัญจรถูกตัดขาด เด็กๆและสตรียังคงใช้ชีวิตอย่างลำเค็ญและหวาดผวากับเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้น ส่วนโบราณสถานและที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายอย่างประเมินค่ามิได้ สิ่งที่ต้องทำขณะนั้นคือบรรเทาและแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นขั้นต้นต่อการดำรงชีวิตก่อน ขณะนี้สถานการณ์ต่างๆค่อยๆคลี่คลายลงบ้างแล้ว Yagisawa San กล่าว…

DSC_0893 DSC_0043 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0074 DSC_0166 DSC_0585 DSC_0889 DSC_0890 DSC_0893 DSC_0895 DSC_0897