มูลนิธิสิกขาเอเชียให้การต้อนรับ Mr.Atsuto Suzuki และ Ms.Kazue Suzuki จาก Japan Foundation Bangkok

มูลนิธิสิกขาเอเชียให้การต้อนรับ Mr.Atsuto Suzuki  และ Ms.Kazue Suzuki จาก Japan Foundation Bangkok    ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานของมูลนิธิฯ  โดยมี คุณนารีรัตน์  ตั้งเจริญบำรุงสุข ผู้จัดการ   มูลนิธิฯ  รับหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯให้ทราบ  จากนั้นได้พาแขกเยี่ยมชมห้องหัตถกรรมตัดเย็บ และ สินค้าหัตถกรรมที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชน ซึ่งทางแขกให้ความสนใจสินค้าเป็นอย่างมาก เยี่ยมชมห้องสมุด รูปแบบการจัดวางหนังสือต่างๆ และยังได้ลงชุมชนล็อค 4-5-6 เพื่อได้เรียนรู้และเข้าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชน ก่อนเดินทางกลับก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปร่วมกัน

DSC_0956 DSC_0958 DSC_0964 DSC_0966 DSC_0968 DSC_0972 DSC_0975 DSC_0976 DSC_0978 DSC_0983 DSC_0986 DSC_0994 DSC_0999 DSC_1002 DSC_1005 DSC_1012 DSC_1015