Operation Groundswell OG เยี่ยมชมห้องสมุดและลงชุมชน

กลุ่มนักศึกษาจากประเทศแคนนาดาและอเมริกา (Operation Groundswell OG)ได้เข้ามาศึกษาดูงาน และลงเยี่ยมชุมชนในเขตคลองเตย ได้แก่ ชุมชนล็อค 1,2,3 และชุมชน 70 ไร่ คณะนักศึกษาได้เห็นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชุมชน ได้เยี่ยมชมสถานศึกษาและห้องสมุดมิไรบรารี่ ของมูลนิธิสิกขาเอเชีย หลังจากนั้นได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชาวแคนนาดา อเมริกาและเด็กๆ ในชุมชน อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนการใช้ภาษาร่วมกัน น้องๆนักศึกษายังได้บริจาคเงินให้มูลนิธิสิกขาเอเซียเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เด็กในชุมชน ทางมูลนิธิฯขอขอบคุณ  กลุ่ม Operation Groundswell OG ที่ร่วมสนับสนุน และทำกิจกรรมดีๆเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับ

1497662_1131809190178613_6915673204212844823_n 1525502_1131808356845363_2059231580883762181_n 1557538_1131809123511953_1714646230447228709_n 10380309_1131808853511980_469093873375188704_n 10984624_1131807950178737_8341130466638534088_n 11169242_1131808226845376_3531731951271196231_n 11205593_1131808680178664_6165837448871022033_n 11208658_1131807870178745_2850333206993908745_n 11295884_1131808836845315_8174140793726587748_n 11350563_1131807946845404_8789704360037888320_n 11351169_1131808566845342_2267910022408662403_n 11351210_1131808593512006_8582094662233539351_n 11351215_1131808080178724_2251328743960483556_n 11390294_1131808200178712_5105577561378834833_n 11391374_1131808136845385_5814678413432349892_n 11392836_1131808440178688_2020013334358915070_n