เจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเชีย ให้การต้อนรับคณะ Kento Roso

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเชีย ให้การต้อนรับคณะ Kento Roso  ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมูลนิธิฯ  ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการมอบพวงมาลัยและการกล่าวต้อนรับ จากนั้นมีการประชุมพูดคุยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิฯ ภารกิจ หน้าที่ และกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น สภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กในชุมชน โดยมีคุณ Katsumasa Yagisawa เป็นผู้ให้ข้อมูล ณ.ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ชุมชน ล็อค 1,2,3 และ ชุมชน 70 ไร่ เพื่อศึกษาและได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งในสภาพความเป็นจริงของเหล่าเด็กๆและผู้คนในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลประกอบตลอดการลงพื้นที่จริง รวมทั้งได้ชมห้องสมุด Miraibrary และ ห้องตัดเย็บสินค้าหัตถกรรม ทั้งยังอุดหนุนสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านติดไม้ติดมือก่อนเดินทางกลับอีกด้วย ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งในการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วยนะครับ

DSC_0091 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0114 DSC_0116 DSC_0117 DSC_0124 DSC_0129 DSC_0133 DSC_0135 DSC_0139 DSC_0143 DSC_0146 DSC_0149 DSC_0156 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0163 DSC_0165 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0175 DSC_0179 DSC_0180 DSC_0187