กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ มูลนิธิสิกขาเอเชีย เดินทางไปจัดกิจกรรมที่ ศูนย์การเรียนรู้ ไทย – มอญ วัดศรีบูรณาวาส ( วัดโคก ) จังหวัด สมุทรสาคร

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ มูลนิธิสิกขาเอเชีย วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ช่วงเช้าได้เดินทางไปจัดกิจกรรมที่ ศูนย์การเรียนรู้ ไทย – มอญ วัดศรีบูรณาวาส ( วัดโคก ) จังหวัด สมุทรสาคร  หลังจากที่เดินทางไปถึงเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์  จัดฉากในการเล่านิทานละครหุ่น  เด็กๆต่างตื่นเต้น ดีใจ และให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีจำนวนนักเรียนประมาณ 110 คน ครู จำนวน 6 ท่าน ที่คอยสลับเข้ามาให้การศึกษาแก่เด็กๆชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในชุมชน  นอกจากละครหุ่นแล้วยังมีการประดิษฐ์กังหันลม  การจับกลุ่มเล่านิทาน และการร้องเพลงอีกมายมาย ที่ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯตั้งใจมอบให้เด็กๆได้มีความสุข  สนุกสนาน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ เมื่อเสร็จกิจกรรม เด็กๆยังเรียกร้องให้ทางมูลนิธิฯของเราเข้าไปจัดกิจกรรมบ่อยๆอีกด้วย ซึ่งทางเราก็ให้คำมั่นสัญญากับเด็กๆ หากมีโอกาสจะกลับไปสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆอีกครั้งแน่นอน

DSC_0226 DSC_0231 DSC_0232 DSC_0233 DSC_0234 DSC_0235 DSC_0241 DSC_0242 DSC_0245 DSC_0253 DSC_0258 DSC_0260 DSC_0262 DSC_0265 DSC_0271 DSC_0277 DSC_0279 DSC_0281 DSC_0285 DSC_0286 DSC_0291 DSC_0302 DSC_0303 DSC_0312 DSC_0316 DSC_0321