ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสิกขาเอเชีย โครงการฝ่ายพัฒนาพะเยา

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา  มูลนิธิสิกขาเอเชีย  โครงการฝ่ายพัฒนาพะเยา ที่จัดขึ้น ณ.หอประชุมบ้านพักสันติ วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ได้รับเกียรติจาก Mr.Hidenari Tatsugi  เจ้าหน้าที่ฝ่าย CSR บริษัท Nikon Corporation  เป็นประธานในพิธี  โดยมี คุณอรุณี  พรหมมา เลขาธิการมูลนิธิสิกขาเอเชีย กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ รวมทั้ง คุณ Katsumasa Yagisawa  เจ้าหน้าที่ SVA และ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   นายวิจิตร วงศ์ชัย เข้าร่วมงาน ในช่วงเช้านักเรียนได้ลงทะเบียน  เช็คเอกสาร ก่อนเข้าหอประชุมบ้านพักสันติ เพื่อฟังชี้แจงรายละเอียดการรับทุนการศึกษา สำหรับในปีนี้มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 427 ทุน ระดับมัธยม 410 และ ระดับอุดมศึกษา 17 ทุน มีการแสดงจากเด็กๆ 2 ชุด ก่อนที่จะเข้าพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม จากนั้น ประธานในพิธี ผอ.โรงเรียนปงรัชดาภิเษก คุณ Katsumasa Yagisawa  ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนทุน ก่อนเสร็จพิธี คุณอรุณี  พรหมมา ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่แขกผู้มีเกียรติ พร้อมถ่ายรูปร่วมกันอย่างชื่นมื่น ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆอย่างสูง

DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0010 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0025 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0070 DSC_0074 DSC_0084 DSC_0091 DSC_0095 DSC_0102 DSC_0105 DSC_0111 DSC_0114 DSC_0121 DSC_0126 DSC_0133 DSC_0136 DSC_0139