Mr.Hidenari Tatsugi พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเซียได้เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านสันติสุข

หลังเสร็จจากการเยี่ยมชมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกแล้ว ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 35 กิโลเมตร จากโรงเรียน เพื่อไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาของทางมูลนิธิฯ การเดินทางมีความยากลำบากนิดหน่อยเพราะอยู่ในพื้นที่หุบเขา การไปเยี่ยมครั้งนี้ได้เห็นถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้ายังไม่ค่อยเข้าถึงเท่าใดนัก สัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาด Mr.Hidenari Tatsugi ได้สัมภาษณ์ความรู้สึก ความฝัน และทัศนคติทางด้านการศึกษา และเก็บข้อมูลครอบครัวนักเรียนทุนในอีกหลายๆด้านด้วยกัน โดยมี Mr.Keisuke Yoshida เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ มูลนิธิสิกขาเอเซีย ทำหน้าที่เป็นล่ามในครั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพความทรงจำดีๆเก็บไว้

 

DSC_0862DSC_0865DSC_0867DSC_0870DSC_0873DSC_0878DSC_0883DSC_0884DSC_0886DSC_0887DSC_0888DSC_0889DSC_0891DSC_0893DSC_0896DSC_0897