Mr.Hidenari Tatsugi เจ้าหน้าที่ฝ่าย CSR บริษัท Nikon Corporation เยี่ยมชมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา  Mr.Hidenari Tatsugi  เจ้าหน้าที่ฝ่าย CSR บริษัท Nikon  Corporation  เดินทางถึงอาคารบ้านพักสันติ จังหวัดพะเยาเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิขาเอเชีย โครงการฝ่ายพัฒนาพะเยา ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2558 ก่อนวันพิธีมอบทุนการศึกษา ได้เดินทางเยี่ยมชมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ที่อยู่ใกล้กับบ้านพักสันติของมูลนิธิสิกขาเอเชีย โดยมีท่าน วิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและคณะอาจารย์เตรียมการต้อนรับอย่างอบอุ่น ให้รายละเอียดเกี่ยวประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษา  รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ระดับผลการเรียน และความประพฤติต่างๆ  นอกจากนี้ยังได้พาไปเยี่ยมชมห้องสมุด และบรรยากาศภายในห้องเรียนพร้อมถ่ายรูปร่วมกันกับนักเรียน ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนต่อ ที่หมู่บ้านสันติสุข อำเภอ ปง  จังหวัดพะเยา

DSC_0807 DSC_0808 DSC_0814 DSC_0815 DSC_0817 DSC_0827 DSC_0828 DSC_0830 DSC_0832 DSC_0833 DSC_0840 DSC_0844 DSC_0850 DSC_0860