เจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเชีย ร่วมฟัง Presentation ของ Mr.Ryo Nakayama อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเชีย  ร่วมฟัง Presentation ของ  Mr.Ryo  Nakayama  อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเป็นอาสาสมัครให้กับมูลนิธิสิกขาเอเชีย เป็นเวลากว่าสองเดือน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่เมืองไทยเขาได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อเด็กและสังคมหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ได้เห็นถึงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของเด็กในบ้านพักสันติ  ได้ลงชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาสภาพสังคมความเป็นอยู่ พร้อมทั้งทำกิจกรรมกับเด็กๆทั้งในชุมชนและต่างจังหวัด “เขาเล่าว่ารู้สึกประทับใจและดีใจมากที่มีโอกาสมาเยี่ยมเมืองไทย เด็กๆทุกคนน่ารัก ทั้งยังสอนภาษาญี่ปุ่นให้เด็กๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาอีกด้วย ไปแปลกเลยที่เขาเป็นที่รักของเด็กๆ ด้วยอัธยาศัยไมตรีและเข้ากับทุกคนได้ง่าย ก่อนกลับเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมเมืองไทยและเด็กๆที่มูลนิธิฯอีกแน่นอน”  ทางมูลนิธิสิกขาเอเชียก็ขอให้ Mr.Ryo Nakayama เดินทางกลับญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพและคงมีโอกาสได้พบกันอีกครั้งนะครับ

DSC_0068 DSC_0069 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0082 DSC_0084 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0101 DSC_0104 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0116