บรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 มูลนิธิสิกขาเอเชีย

 

บรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558  ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 มูลนิธิสิกขาเอเชีย ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr.Takehshi Nagai ( Director ,Nikon Thailand) เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและเปิดพิธีมอบทุนการศึกษา รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเข้าร่วมงาน โดยมีคุณอรุณี  พรหมมา  เลขาธิการมูลนิธิสิกขาเอเชีย กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ และคุณนารีรัตน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข ผู้จัดการมูลนิธิฯ กล่าวรายงานให้ทราบ จากนั้นมีการแสดงของเด็กๆ 2 ชุด จากนักเรียนทุนและสมาชิกห้องสมุดคลองเตย พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนและมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ช่วงท้ายได้มีตัวแทนนักเรียนทุนกล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณประธาน ผู้อุปการะและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานทุกท่าน ก่อนที่จะเก็บภาพบรรยากาศร่วมกันอย่างชื่นมื่น

ขอบคุณภาพจาก Mr.Masao Seto

DS2_0507 DS2_0521 DS2_0549 DS2_0557 DS2_0580 DS2_0611 DS2_0614 DS2_0632 DS2_0648 DS2_0653 DS2_0668 DS2_0674 DS2_0678 DS2_0684 DS7_1472 DS7_1474 DS7_1475 DS7_1478 DS7_1507 DS7_1520 DS7_1533 DS7_1538 DS7_1610