มูลนิธิสิกขาเอเชีย ขอขอบคุณ คุณเปรมฤดี ลิม ในนามของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สนามเด็กเล่นในร่ม “Funarium”

มูลนิธิสิกขาเอเชีย ขอขอบคุณ คุณเปรมฤดี ลิม ในนามของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สนามเด็กเล่นในร่ม “Funarium” เป็นอย่างมาก ที่มอบของเล่นและของใช้ เพื่อน้องๆมูลนิธิสิกขาเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม ทั้งยังส่งเสริมการทำดี สร้างโอกาสเป็นผู้ให้ด้วยการแบ่งบัน โดยได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เช่น เสื้อผ้าเด็กชาย – หญิง,ตุ๊กตา,กระบอกน้ำ,ของเล่นเด็ก,หนังสือต่างๆ และนอกจากนี้ยังใจดีพาเจ้าหน้าที่ของเราเยี่ยมชมแต่ละมุมในสนามเด็กเล่น ซึ่งได้รับความรู้และแนวคิดใหม่ๆ สำหรับรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาในแง่ของการดำเนินงานต่อไป
DSC_0294

DSC_0300

DSC_0304

DSC_0306

DSC_0307

DSC_0309

DSC_0310

DSC_0317

DSC_0320

DSC_0327

DSC_0328

DSC_0330

DSC_0333

DSC_0334

DSC_0344

DSC_0345

DSC_0348

DSC_0355