ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม บ้านมั่นคงสวนพลูและอนุบาลสิกขาเอเชียสวนพลู โดยกลุ่มพนักงานจาก SOMERSET LAKE POINT BANGKOK HOTEL

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม บ้านมั่นคงสวนพลูและอนุบาลสิกขาเอเชียสวนพลู โดยกลุ่มพนักงานจาก SOMERSET LAKE POINT BANGKOK HOTEL ในช่วงเช้าของวันนี้ โดยมีคุณพรทิพย์ วงศ์จอม ประธานชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ จากนั้นมีการแสดงของเด็กๆให้ชม ก่อนที่จะลงไปเยี่ยมชุมชน เพื่อได้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ตลอดการเยี่ยมชมได้มีการอธิบายถึงชุมชนสวนพลูในอดีต จนถึงปัจจุบัน โดยคุณนารีรัตน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข เลขาธิการมูลนิธิสิกขาเอเชีย และคุณพรทิพย์ รับหน้าที่ในการแนะนำให้แขกได้ทราบ หลังจากนั้นมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ซึ่งเมนูในวันนี้ คือ ข้าวไก่ทอด และผลไม้ พี่ๆทุกคนตั้งใจเสิร์ฟอาหารส่งตรงถึงเด็กๆอย่างทั่วถึง สังเกตเห็นเด็กๆมีความสุขและอิ่มหนำสำราญ เบิกบานใจ กิจกรรมในวันนี้นอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังสร้างความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับอีกด้วย ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียขอขอบคุณเป็นอย่างมากในกิจกรรมครั้งนี้ที่ช่วยสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กๆนะครับ
DSC_0362

DSC_0366

DSC_0372

DSC_0390

DSC_0391

DSC_0404

DSC_0409

DSC_0414

DSC_0418

DSC_0425

DSC_0428

DSC_0439

DSC_0443

DSC_0452

DSC_0465

DSC_0485

DSC_0487

DSC_0491

DSC_0497

DSC_0500

DSC_0505

DSC_0508

DSC_0511

DSC_0514