งานประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์เพื่อลูกน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ.ห้องเรียนอนุบาล 1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู

งานประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์เพื่อลูกน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ.ห้องเรียนอนุบาล 1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู โดยมีคุณจงจิตต์ วรรณปราณี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม และ คุณพรทิพย์ วงศ์จอม ประธานชุมชนกล่าวต้อนรับทุกท่าน แนะนำกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู มีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติ ชี้แจงข้อระเบียบ นโยบาย แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์เด็ก แนวทางการพัฒนาเด็กและหลักสูตรการเรียนรู้ ตลอดจนบทบาทของผู้ปกครองที่ควรปฏิบัติต่อบุตรหลาน ขณะที่ชั้น 2 ได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่เด็กๆจากทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเชีย เช่น การร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่านิทานให้เด็กๆฟัง และยังมีการแสดงละครหุ่นเรื่อง ลูกหมู 3 ตัว ให้เด็กๆได้ชมอีกด้วย ทุกคนสนุกสนานและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เด็กๆคงได้รับความรู้และสาระ ข้อคิดดีๆ จากกิจกรรมในครั้งนี้ไม่น้อยเลยทีเดียว
DSC_0519

DSC_0520

DSC_0522

DSC_0527

DSC_0528

DSC_0529

DSC_0538

DSC_0546

DSC_0548

DSC_0555

DSC_0557

DSC_0559

DSC_0567

DSC_0568

DSC_0586

DSC_0591

DSC_0599

DSC_0601

DSC_0605

DSC_0606