พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสิกขาเอเชีย ภาคเรียนที่ 1 พื้นที่ จังหวัด ตาก

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสิกขาเอเชีย ภาคเรียนที่ 1 พื้นที่ จังหวัด ตาก เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ.โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอท่าสองยาง เป็นประธานในพิธี ช่วงเช้านักเรียนทุนเดินทางมาลงทะเบียน เช็คประวัติและฟังชี้แจงกำหนดการ จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมได้กล่าวต้อนรับแขกที่เดินทางมาถึง พร้อมทั้งคุณ ยากิซาว่า กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน มีการแสดงต้อนรับจากเด็กนักเรียนทุนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ประธานในพิธีฟังการกล่าวรายงานจากคุณทศพล บ่อกลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา ให้โอวาท แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนระดับอุดมศึกษาตามลำดับ จากนั้นเลขาธิการมูลนิธิสิกขาเอเชีย คุณอรุณี พรหมมา มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธีและผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม นักเรียนทุนเล่าประสบการณ์ แสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนพร้อมถ่ายรูปเก็บความประทับใจไว้ร่วมกัน
DSC_0009

DSC_1163

DSC_1170

DSC_1179

DSC_1184

DSC_1188

DSC_1189

DSC_1196

DSC_1204

DSC_1210

DSC_1227

DSC_1235

DSC_1244

DSC_1284

DSC_1302

DSC_1336

DSC_1339

DSC_1348

DSC_1350

DSC_1351

DSC_1377

DSC_1382

DSC_1399

DSC_1427

DSC_1453

DSC_1471