เจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเชียให้การต้อนรับ คณะจาก Japan Overseas Cooperation Volunteer JICA

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเชียให้การต้อนรับ คณะจาก Japan Overseas Cooperation Volunteer JICA ที่เดินทางมาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ ได้ชมวิดิโอเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร โดยคุณ Yoshida รับหน้าที่บรรยาย ให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ จากนั้นได้ร่วมลงชุมชน ล็อค 4,5,6 เพื่อศึกษาถึงสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เจ้าหน้าที่ของเราได้ให้คำอธิบายต่อแขกตลอดเส้นทางหลังจากนั้นกลับมาเยี่ยมชมห้องสมุดคลองเตย พูดคุยกับเด็กๆภายในห้องสมุดที่กำลังทำกิจกรรมระบายสีและถ่ายรูปร่วมกันก่อนเดินทางกลับ
DSC_0948

DSC_0949

DSC_0950

DSC_0954

DSC_0960

DSC_0963

DSC_0965

DSC_0972

DSC_0980

DSC_0981

DSC_0984

DSC_0990

DSC_0994

DSC_0997

DSC_1001

DSC_1004