มูลนิธิสิกขาเอเชียให้การต้อนรับ คณะ JNCSW EX-Trainees

มูลนิธิสิกขาเอเชียให้การต้อนรับ คณะ JNCSW EX-Trainees ที่เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนทัศนะคติ โครงการคลองเตย โมเดล ในช่วงเช้าได้ร่วมพูดคุย ชมวิดิโอ พรีเซ็นเทชั่น เกี่ยวกับความเป็นมาและสภาพชุมชนในอดีตที่ผ่านมา โดยคุณประทีป อึ้งทรงธรรม จากนั้นทางคณะก็ได้เดินทางไปยังมูลนิธิต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการคลองเตย โมเดล สำหรับมูลนิธิสิกขาเอเชียนั้นก็เป็นอีกหนึ่งมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการ ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ โดยคุณ อรุณี พรหมมา เลขาธิการมูลนิธิฯ พาแขกเข้าชมการแสดงสันทนาการจากทีมงานห้องสมุด โดยการเล่นละครหุ่น และเล่านิทานให้เด็กๆฟัง ซึ่งแขกก็ได้มีส่วนร่วมกับเด็กๆและการเล่นละครหุ่นในครั้งนี้ ก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมห้องหัตถกรรม ตัดเย็บ ชมสินค้าหัตถกรรมที่มีให้เลือกมากมายและยังอุดหนุนสินค้ากลับไปหลายชิ้นอีกด้วย หลังจากเลือกชมสินค้าแล้วได้ร่วมพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ และ การดำเนินงานของสิกขาเอเชีย ตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมถ่ายรูปร่วมกันก่อนเดินทางไปเยี่ยมบ้านสมาชิก คลองเตย โมเดล ต่อไป
DSC_0032

DSC_0039

DSC_0041

DSC_0042

DSC_0043

DSC_0047

DSC_0052

DSC_0061

DSC_0078

DSC_0080

DSC_0086

DSC_0091

DSC_0095

DSC_0101

DSC_0104

DSC_0105

DSC_0107

DSC_0111

DSC_0113

DSC_0121

DSC_0134

DSC_0138

DSC_0148

DSC_0149

DSC_0153

DSC_0155

DSC_0158

DSC_0162

DSC_0171

DSC_0175

DSC_0176

DSC_0188

DSC_0193

DSC_0197