กิจกรรม “ให้ความรู้ครอบครัว ความสำคัญของการอ่านหนังสือ” โครงการชุมชนรักการอ่าน

กิจกรรม “ให้ความรู้ครอบครัว ความสำคัญของการอ่านหนังสือ” โครงการชุมชนรักการอ่าน จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 มูลนิธิสิกขาเอเชีย ช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน แจกรูปครอบครัวติดสมุดบันทึกของแต่ละครอบครัว จากนั้นเป็นการละลายพฤติกรรมด้วยการเล่นเกมส์ฉันชื่ออะไร และเกมส์นี้อะไรเอ่ย โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หลังจากนั้นชมวิดิทัศน์พิธีเปิดโครงการที่ผ่านมา และตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการอ่านหนังสือ โดยหยิบยกเรื่องราวของบุคคลที่มีชื่อเสียงมานำเสนอให้ทราบและให้ตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์ของการอ่าน ต่อด้วยวิดิทัศน์เด็กดีนักอ่านประจำชุมชน น้องเกตุ คนเก่งของเรา ได้แบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียน การทำกิจกรรม และการแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือ เธอให้ความสำคัญและรักการอ่านหนังสือเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว อีกทั้งยังเชิญชวนให้เพื่อนๆหันมาเข้าห้องสมุด รักในการอ่านให้มากขึ้น เพื่ออนาคตที่สดใส ต่อจากนั้นมีการเล่นเกมส์จิ๊กซอว์ต่อคำ และได้รับเกียรติ จากคุณ ไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัตน์ มาเป็นวิทยากรบรรยายความสำคัญของการอ่าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญของการอ่านมากขึ้น วัดได้จากการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วม แชร์ความรู้ที่ได้ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และประสบการณ์ต่างๆมากมาย และยังส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในครอบครัวอีกด้วย

DSC_0015 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0030 DSC_0035 DSC_0044 DSC_0055 DSC_0062 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0090 DSC_0095 DSC_0715 DSC_0724 DSC_0732 DSC_0762 DSC_0782 DSC_0792 DSC_0806 DSC_0807 DSC_0839 DSC_0875 DSC_0893 DSC_0898 DSC_0958 DSC_0961 DSC_0981 DSC_0983