MS. Kawaguchi Naoko เจ้าหน้าที่ SVA ร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ มูลนิธิสิกขาเอเซีย ลงพื้นที่ให้บริการ ส่งเสริมการอ่านและจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่เด็กๆในพื้นที่ จังหวัด สมุทรสาคร โดยในครั้งนี้มี MS. Kawaguchi Naoko Domestic Program Division Campaign to Deliver Picture Books SVA ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  สำหรับช่วงเช้าได้ทำกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ ไทย – มอญ วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) เด็กๆตั้งใจรอทีมห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทั้งเล่านิทาน เล่นละครหุ่น รวมถึงการแสดงจากเหล่าทีมงานห้องสมุดอย่างคึกคัก  ต่อมาในช่วงบ่ายเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้วัดศรีเมือง ซึ่งเด็กๆที่นี่ก็ไม่น้อยกว่าช่วงเช้า มีเด็กๆชาวพม่า มอญ และกะเหรี่ยง ที่อาศัยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ตั้งใจดำเนินกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวมากก็ตาม เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมที่จัดขึ้น และตั้งใจทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ทีมงานจัดเตรียมไป ถึงแม้ว่าเด็กๆที่นี่จะมาจากคนละทิศคนละทาง แต่ความสำคัญทางการศึกษาสามารถนำพาให้พวกเขาเหล่านี้อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ทางทีมงานห้องสมุดเห็นแล้วตื้นตันใจมากๆที่ได้มีส่วนส่งมอบความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กๆทุกคน

DSC_0721 DSC_0722 DSC_0723 DSC_0724 DSC_0739 DSC_0745 DSC_0746 DSC_0771 DSC_0786 DSC_0799 DSC_0809 DSC_0812 DSC_0820 DSC_0822 DSC_0850 DSC_0860 DSC_0865 DSC_0880 DSC_0908 DSC_0923 DSC_0935