ทีมห้องสมุด มูลนิธิสิกขาเอเชีย ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ โรงเรียน กว่างเจ้า

ทีมห้องสมุด มูลนิธิสิกขาเอเชีย ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ เล่านิทาน แสดงละครหุ่น ที่โรงเรียน กว่างเจ้า โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์และน้องๆหนูๆ ชั้น ป.1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลาม ช่วงแรกได้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม เน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ต่อจากนั้นมีการเล่านิทาน เรื่อง หัวผักกาดยักษ์ ซึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้เห็นถึงความสามัคคี การมีน้ำใจ และการมีส่วนร่วม เห็นได้จากเด็กๆที่นี่ล้วนแล้วแต่มีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างยิ่ง ต่อด้วยการแสดงละครหุ่นเรื่อง ลูกหมูสามตัว เป็นที่ถูกอกถูกใจน้องๆทุกคน ได้ยินเสียงหัวเราะและรอยยิ้มปลื้มปริ่มของเด็กน้อย หลังจากเสร็จการแสดงละครหุ่นแล้ว ก็มีการแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม เพื่อสลับหมุนเวียนกันทำกิจกรรม เช่น การระบายสีรูปภาพ พับหมวกคาบูโตะ ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมการอ่านหนังสือโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ก่อนเสร็จกิจกรรมมีการสรุปสอดแทรกสารประโยชน์และแง่คิดให้กับน้องๆ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเพื่อบันทึกความทรงจำในกิจกรรมครั้งนี้
DSC_0856

DSC_0859

DSC_0860

DSC_0863

DSC_0864

DSC_0870

DSC_0871

DSC_0880

DSC_0885

DSC_0893

DSC_0897

DSC_0902

DSC_0913

DSC_0915

DSC_0921

DSC_0925

DSC_0929

DSC_0930

DSC_0934

DSC_0941

DSC_0945

DSC_0948

DSC_0953

DSC_0956

DSC_0957

DSC_0965

DSC_0973

DSC_0977

DSC_0980

DSC_0986

DSC_0992