เจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเซีย ให้การต้อนรับ Mr.Takeuchi Kaito เจ้าหน้าที่ SVA ฝ่ายฉุกเฉิน ประจำโครงการประเทศเนปาล

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเซีย ให้การต้อนรับ Mr.Takeuchi Kaito เจ้าหน้าที่ SVA ฝ่ายฉุกเฉิน ประจำโครงการประเทศเนปาล ที่เดินทางมาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ ช่วงเช้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุด คลองเตย โดยมีการเล่านิทาน สันทนาการและแสดงละครหุ่นให้แก่เด็กๆ จากนั้นลงชุมชนล็อค 1-2-3 เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชาวชุมชน ก่อนกลับมาฟังพรีเซ็นเทชั่นอธิบายโครงการต่างๆของมูลนิธิสิกขาเอเซียถึงวิสัยทัศน์ ภาระกิจในการดำเนินงานเพื่อเด็กและสังคม และในช่วงบ่าย Mr.Takeuchi Kaito ก็ได้มีการอธิบาย เล่าเรื่องราวภาระกิจสำหรับโครงการประเทศเนปาล ที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ มีการแลกเปลี่ยนคำถาม เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคนทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานเพื่อสังคมต่อไป

DSC_0255 DSC_0262 DSC_0266 DSC_0268 DSC_0273 DSC_0275 DSC_0277 DSC_0279 DSC_0289 DSC_0296 DSC_0314 DSC_0317 DSC_0320 DSC_0328 DSC_0339 DSC_0347 DSC_0354 DSC_0355 DSC_0359 DSC_0367 DSC_0375 DSC_0377 DSC_0381 DSC_0394