พิธีเปิดโครงการ Loxley ชุมชนรักการอ่าน ปี 2558

คลิปวิดิโอ พิธีเปิดโครงการ ชุมชนรักการอ่าน Loxley ครั้งที่ 1  ประจำปี 2558