กิจกรรม โครงการชุมชนรักการอ่าน สัปดาห์ที่ 3

กิจกรรม โครงการชุมชนรักการอ่าน ในสัปดาห์ที่ 3 น้องๆชุมชน 70 ไร่ และ ชุมชนเชื้อเพลิง ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเด็กๆให้ชมกันด้วย