โครงการชุมชน รักการอ่าน ครั้งที่ 4

โครงการชุมชน รักการอ่าน ครั้งที่ 4  ในเดือนสิงหาคม มาพร้อมกับสโลแกน “รักแม่ แค่อ่าน ”