การแสดงศิลปะการเล่าเรื่องแบบตลกและการแสดงมายากล โดย Mr.Takemaru Katsura และ Mr.Shin Kitami

กำหนดการแสดงศิลปะการเล่าเรื่องแบบตลกและการแสดงมายากล โดย Mr.Takemaru Katsura นักแสดง Rakugo และ
Mr.Shin Kitami นักแสดง มายากล เชิญผู้ที่สนใจร่วมชมการแสดงได้ตามวันเวลาสถานที่ ที่ระบุได้เลยนะครับ
สำหรับการแสดง Rakugo นั้น เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประเพณี ศิลปะอีกแขนงหนึ่งของชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการแนะนำ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐานความรู้และมีความสนใจทางด้านศิลปะ ประเพณี การแสดงของญี่ปุ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

 

V2 Size A4