มูลนิธิสิกขาเอเชีย ครบรอบ 24 ปี

มูลนิธิสิกขาเอเชีย ครบรอบ 24 ปี

เช้าวันนี้ มูลนิธิสิกขาเอเชีย จัดพิธีถวายสังฑทาน เลี้ยงพระ และสักการะ Arima San เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งมูลนิธิฯ เข้าสู่ปี ที่ 24 โดยคุณอรุณี  พรหมมา เลขาธิการมูลนิธิสิกขาเอเชีย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมการประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานเพื่อเด็กและสังคมต่อไป

DSC_0808 DSC_0815 DSC_0816 DSC_0818 DSC_0820 DSC_0827 DSC_0828 DSC_0829 DSC_0830 DSC_0831 DSC_0832 DSC_0837 DSC_0857 DSC_0860 DSC_0865 DSC_0868