บริษัทนิคอนประเทศไทย จำกัด ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆให้แก่มูลนิธิสิกขาเอเชีย เพื่อสนับสนุนและต่อยอด เปิดโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เด็กๆห้องสมุด คลองเตย

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัทนิคอนประเทศไทย จำกัด ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์  ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆให้แก่มูลนิธิสิกขาเอเชีย เพื่อสนับสนุนและต่อยอด เปิดโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เด็กๆห้องสมุด คลองเตย ได้รับเกียรติจาก Mr. Osamu Sakamoto ประธานบริษัทนิคอนไทยแลนด์ และ  Mr.Takeshi Nagai Director บริษัทนิคอนไทยแลนด์ เป็นประธานในพิธีมอบในครั้งนี้  โดยมีคุณอรุณี  พรหมมา เลขาธิการมูลนิธิฯเป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง  Printer จำนวน 10 เครื่อง  เสื้อและอุปกรณ์อื่นๆ บรรยากาศภายในงานมีการแสดงต้อนรับจากเด็กๆมูลนิธิสิกขาเอเซียที่ตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างพร้อมเพรียง มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม  หลังจากนั้นได้ร่วมลงชุมชนเพื่อเยี่ยมชม สภาพความเป็นอยู่ วิถีการดำเนินชีวิตของชาวชุมชน ก่อนเดินทางกลับเลขาธิการมูลนิธิฯ ได้กล่าวขอบคุณและถ่ายรูปร่วมกัน ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียก็ต้องขอขอบพระคุณทาง บริษัทนิคอนไทยแลนด์เป็นอย่างสูง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาแก่เด็กๆและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณครับ

DSC_0106 DSC_0111 DSC_0120 DSC_0129 DSC_0142 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0157 DSC_0176 DSC_0209 DSC_0210 DSC_0221 DSC_0237 DSC_0253 DSC_0271 DSC_0275 DSC_0277 DSC_0279 DSC_0296 DSC_0298 DSC_0302 DSC_0312 DSC_0322 DSC_0334 DSC_0335