มูลนิธิสิกขาเอเชียให้การต้อนรับแขกจากคณะ JOCV & JICA Thailand

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเชียให้การต้อนรับแขกจากคณะ JOCV & JICA Thailand ที่เดินทางมาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ โดยฝ่ายต่างประเทศได้เปิดวิดิโอพรีเซนเทชั่น อธิบายการทำงานขององค์กร ตลอดจนการพัฒนาสังคมที่ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา เล็งเห็นถึงการมอบโอกาสให้เด็กในชุมชนแออัดได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนผลักดันให้เด็กๆรักการอ่านผ่านโครงการต่างๆที่เป็นภารกิจของมูลนิธิฯ ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมห้องสมุด Miraibrary คลองเตย และลงชุมชนล็อค 4-5-6 เพื่อได้ทราบถึงวิถีชีวิตและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้

DSC_0350 DSC_0351 DSC_0352 DSC_0358 DSC_0360 DSC_0364 DSC_0366 DSC_0369 DSC_0373 DSC_0379 DSC_0382 DSC_0384 DSC_0386 DSC_0387 DSC_0390