ประกาศรับสมัครงาน ด่วน!!!

ประกาศรับสมัครงาน

Posted on 26/10/2015

ประกาศรับสมัครงาน

1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา
2 วุฒิการศึกษา การศึกษา ขั้นต่ำ ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
3 คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
• สามารถใช้ภาษาม้งได้อย่างดี
• มีความรู้ด้านการเกษตร
• มีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับเด็ก ๆ ได้ดี(เด็กอายุระหว่าง 13 – 18 ปี)
• สามารถทำงานวันหยุดและอยู่เวรกลางคืนดูแลเด็กที่หอพักได้
• ให้เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
• คุณสมบัติอื่นๆ (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความสามารถพูดญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษได้
– มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดกิจกรรมกลุ่ม / การเล่นเกมส์ / สันทนาการ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ ICT ต่างๆ
– มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็ก หรือ บ้านพักเด็ก หรือ ด้านการพัฒนาชุมชน

ขอบเขตการทำงาน
1. รับผิดชอบโครงการทุนการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่ หาข้อมูล , เยี่ยมบ้านเด็ก , รวบรวมข้อมูลส่งให้ทีมผู้บริหารพิจารณาคัดเลือก , พิธีมอบทุน และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อรายงานผู้สนับสนุน
2. ดูแลเด็กในหอพักตามกิจกรรมในแผนงานที่วางไว้ ( กิจวัตรประจำวัน , งานการเกษตร )
3. งานกิจกรรมฝ่ายทุนการศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายทุนการศึกษาส่วนกลาง
4. งานอื่น ๆ ในหอพัก ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประสานงาน

  1. พื้นที่ทำงานพื้นที่อำเภอปง , อำเภอจุน , อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
    5. สถานที่ทำงาน (สำนักงาน)บ้านพักนักเรียนสันติ มูลนิธิสิกขาเอเซีย ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
    6. สถานที่ติดต่อ และรับสมัคร บ้านพักนักเรียนสันติ มูลนิธิสิกขาเอเซีย 136 ม.5 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56140 เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ (054 – 429502) เบอร์มือถือ 087 – 1837008
  2. กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

111111