ประมวลภาพกิจกรรมการแสดง Rakugo ในสถานที่ต่างๆ

รวมภาพบรรยากาศการแสดง Rakugo ศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น และการแสดงมายากล จาก 2 นักแสดงชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดัง กิจกรรมการแสดงการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า Rakugo นี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสิกขาเอเชีย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานด้านการส่งเสริมการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับคุณ Kasuru Takemaru  ศิลปิน Rakugo และเพื่อนที่เป็นนักมายากล ซึ่งมีหัวใจอันแรงกล้าที่จะมามอบความสุข ความสนุกสนานให้กับคนไทยที่ชื่นชอบภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นอกจากนั้นแล้วกิจกรรมนี้ยังมุ่งหวังที่จะสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น และสร้างสัมพันธ์ระหว่างไทย กับญี่ปุ่นที่ดีอยู่แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  มีการจัดการแสดงในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่อไปอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมครั้งที่2 แล้ว ที่คุณทาเกมารุและเพื่อน ๆ มาแสดงให้คนไทยได้ชมกัน หลังจากทำการแสดงจบแล้วมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ work shop  เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจในการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่นและมายากลได้เรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในทุกๆสถานที่ที่ทำการแสดง มาชมภาพบรรยากาศการแสดงครั้งนี้ ในสถานที่ต่างๆกันได้เลยนะครับ

DSC_0437 DSC_0455 DSC_0481 DSC_0486 DSC_0489 DSC_0538 DSC_0548 DSC_0561 DSC_0563 DSC_0564 DSC_0565 DSC_0578 DSC_0582 DSC_0587 DSC_0595 DSC_0597 DSC_0600 DSC_0603 DSC_0609 DSC_0615 DSC_0621 DSC_0623 DSC_0629 DSC_0652 DSC_0732 DSC_0750 DSC_0758 DSC_0764 DSC_0793 DSC_0798 DSC_0803 DSC_0826 DSC_0865 DSC_0894 DSC_0897 DSC_0907 DSC_0927 DSC_0931 DSC_0939 DSC_0945 DSC_0998 DSC_1023 DSC_1047 DSC_1050