ประกาศ!!! รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจกรรม ด่วน!!!

รับสมัครเจ้าหน้าที่กิจกรรม

เงินเดือน                 15,000  บาท พร้อมสวัสดิการ

ลักษณะงาน

  • เล่านิทานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในสถานศึกษา, ชุมชนและหมู่บ้าน
  • คิดค้นและพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการอ่านหนังสือ

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถออกต่างจังหวัดและทำงานในวันหยุดได้
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการจัดกิจกรรม
  • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้
  • มีความสามารถในการขับรถยนต์และใช้คอมพิวเตอร์ได้

วิธีการสมัครงาน

  • สมัครด้วยตนเอง
  • ส่ง e-mail: admin@sikkha.or.th, sikkhaasia@gmail.com
  • หรือส่งหลักฐานการสมัครงานที่

มูลนิธิสิกขาเอเชีย เลขที่ 100/14-20 เคหะคลองเตย 4 เขต/แขวงคลองเตย กทม.10110 โทร: 02-2497567-8 โทรสาร: 02-249-0055

111111