เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ทางมูลนิธิสิกขาเอเชียได้จัดพิธีการมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ทางมูลนิธิสิกขาเอเชียได้จัดพิธีการมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยมีคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิสิกขาเอเชีย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและประธานในพิธี  Mr.Takeshi Nagai Director, Nikon Thailand/ Nikon Laos,  Mr.Katsunori Matsui Vice President, ROHM Integrated Systems Thailand Co., Ltd. นอกจากนั้นยังมีการแสดงต้อนรับ จากสมาชิกห้องสมุดคลองเตย และการกล่าวรายงาน โดยคุณนารีรัตน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข ผู้จัดการมูลนิธิสิกขาเอเชีย สำหรับในปีนี้นักเรียนทุนการศึกษาได้เข้าร่วมจำนวน 67 คน แบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย 65 คน ระดับอุดมศึกษา 2 คน  มีการกล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทุนพร้อมถ่ายรูปร่วมกัน ช่วงท้ายของพิธีมอบทุนการศึกษานั้น นางสาวหทัยชนก  งามนางนาค ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาได้กล่าวขอบคุณ   ผู้อุปการคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาและเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาที่มอบให้แก่เด็กๆ พร้อมกันนี้ยังแนะนำให้น้องๆนักเรียนทุนรุ่นหลังตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะได้มีอนาคตที่สดใสพร้อมทำประโยชน์ให้สังคมต่อไปได้ ก่อนที่จะถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจครั้งนี้ไว้อย่างพร้อมเพรียงกัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DS7_2077 DS7_2087 DS7_2104