พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสิกขาเอเชีย โครงการฝ่ายพัฒนาพะเยา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสิกขาเอเชีย โครงการฝ่ายพัฒนาพะเยา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมบ้านพักสันติ มีนักเรียนทุน  คณะครู ผู้ปกครองเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ช่วงเช้ามีการลงทะเบียนเพื่อฟังชี้แจงรายละเอียดการรับทุนการศึกษา โดยคุณการันต์และคุณทศพลต่อจากนั้นเป็นการซ้อมพิธีมอบทุนก่อนรับทุนการศึกษาจริง การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวิภาวรรณ  สมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธี และมีการแสดงต้อนรับจากนักเรียนทุนบ้านพักและทุนทั่วไป 2 ชุด จากนั้นคุณการรันต์  งามทวีกุล ผู้ประสานงานโครงการพะเยา ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์พิธีการมอบทุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 นี้ ได้มอบทุน จำนวน 132 ทุน สำหรับพื้นที่ จังหวัดพะเยา พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ช่วยงานมูลนิธิฯมาโดยตลอด  ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนทุน จากนั้นนักศึกษาทุนอุดมฯได้ให้ข้อคิด เล่าประสบการณ์การเรียนให้น้องๆรุ่นหลังได้ฟัง เพื่อเป็นการแนะนำให้น้องๆเดินทางไปสู่ฝั่งฝันได้อย่างสวยงาม ก่อนเสร็จพิธีมีการเก็บภาพร่วมกันเพื่อบันทึกความทรงจำสำหรับโอกาสที่ดีของน้องๆทุกคนเอาไว้ ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนและมีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

DSC_0810 DSC_0813 DSC_0819 DSC_0828 DSC_0834 DSC_0840 DSC_0848 DSC_0850 DSC_0854 DSC_0870 DSC_0882 DSC_0902 DSC_0908 DSC_0918 DSC_0927 DSC_0951 DSC_0972