คณะ Kyushu Denryoku Rodokumiai (Kyuden Union)

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสิกขาเอเชียให้การต้อนรับคณะ Kyushu  Denryoku Rodokumiai (Kyuden Union) จำนวน 11 ท่าน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ  โดยมีคุณอรุณี  พรหมมา เลขาธิการมูลนิธิฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศให้การต้อนรับ ทางคณะ Kyuden Union ได้ฟังอธิบายการทำงานของมูลนิธิฯและแนะนำโครงการต่างๆที่จัดทำขึ้นเพื่อเด็กและสังคม พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุด Miraibrary คลองเตย ซึ่งเป็นสถานที่ให้เด็กๆใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นลานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อนที่จะร่วมเดินลงชุมชน เพื่อได้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวชุมชน ตลอดเส้นทางมีเจ้าหน้าที่คอยให้รายละเอียดและตอบคำถามตลอดการเยี่ยมชม ต่อจากนั้นยังอุดหนุนสินค้าหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้านสิกขาเอเซียอีกด้วย

DSC_0249 DSC_0254 DSC_0258 DSC_0263 DSC_0266 DSC_0269 DSC_0276 DSC_0278 DSC_0282 DSC_0286 DSC_0289 DSC_0291 DSC_0296 DSC_0300 DSC_0302 DSC_0304 DSC_0307 DSC_0310