พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียน ที่ 2 พื้นที่ จังหวัด ตาก ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิกขาเอเชียได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียน ที่ 2 พื้นที่ จังหวัด ตาก ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  ในช่วงเช้านักเรียนนักศึกษาต่างเดินทางเพื่อมาลงทะเบียน ตรวจเช็คเอกสาร และรับทราบกำหนดการ จากนั้นมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม และกล่าวรายงานโดยคุณทศพล บ่อกลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา ภายในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณกฤษณะ  เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทและแสดงความยินดีกับเหล่านักเรียนทุน  ก่อนเสร็จพิธีคุณอรุณี  พรหมมา เลขาธิการมูลนิธิสิกขาเอเชีย มอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธีและมอบคอมพิวเตอร์ให้กับครูโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วม สำหรับความภาพความประทับใจในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ทางมูลนิธิฯก็ขอเป็นกำลังให้น้องๆทุนคนตั้งใจเรียน ทำตามความฝันให้สำเร็จ และทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

DSC_0074 DSC_0104 DSC_0110 DSC_0165 DSC_0175 DSC_0177 DSC_0205 DSC_0256 DSC_0261 DSC_0268 DSC_0294 DSC_0313 DSC_0345 DSC_0898 DSC_0912 DSC_0938 DSC_1001