โครงการหนังสือเพื่อเด็กทุกคน Book For All มูลนิธิสิกขาเอเซีย พื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 2 ของการจัดกิจกรรมสันทนาการ โครงการหนังสือเพื่อเด็กทุกคน Book For All มูลนิธิสิกขาเอเซีย พื้นที่จังหวัดตาก ช่วงเช้าเดินทางไปยังศูนย์การเรียน ยะลิอาทา เด็กๆชาวกะเหรี่ยงจำนวน 110 คนเข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์การเรียนแห่งนี้การเดินทางค่อนข้างลำบาก ห่างจากถนนสายหลักกว่าสิบกิโลเมตร เด็กๆแม้จะฟังภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจเท่าใดนัก แต่ก็ได้ครูภูมิเป็นล่าม ทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนานมากขึ้น….ช่วงบ่ายเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ บ้านห้วยนกแล ซึ่งห่างกันออกไปประมาณ 30 กิโลเมตร ศูนย์การเรียนแห่งนี้มีนักเรียน 75 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง ป.3 ครูจำนวน 5 คนหมุนเวียนกันให้ความรู้ มีการสอนเด็กๆบิดลูกโป่ง เล่นละครหุ่นเรื่องลูกแพะเจ็ดตัว สอนให้เด็กๆตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อจะได้มีความรู้เท่าทัน กิจกรรมร้องเพลงและอ่านนิทาน หลังจากกิจกรรมมีการมอบรองเท้าและเสื้อผ้าเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้ใช้ ก่อนเดินทางกลับถ่ายรูปร่วมกันอย่างประทับใจ

12308082_1252201814806016_6386104180734491581_o 12309849_1252202791472585_4103103072448016900_o 12309875_1252202524805945_6584582761863151220_o 12314221_1252201924806005_8600757656420595282_o 12314699_1252203068139224_1658080359182877587_o 12322397_1252202834805914_2152045707507751269_o 12322421_1252202698139261_8208837608565597729_o 12322801_1252201991472665_6238694150054511939_o 12339175_1252201848139346_6456646305616150935_o 12339191_1252201591472705_35234867218446366_o 12339214_1252202164805981_3744427027686886560_o 12339522_1252202111472653_5965730811950217462_o 12356743_1252203028139228_6516461383688522129_o 12356837_1252203064805891_6903378411341811806_o 12357022_1252201994805998_8048705180545547362_o 12360214_1252202408139290_8256095531716616263_n 12362718_1252202624805935_4793422205132182137_o 12362901_1252202351472629_4378092890632227186_o 12362951_1252202701472594_1138967045962973058_o 12362987_1252201824806015_2236710311430024012_o 12363195_1252203374805860_1499030604599666079_o 12366021_1252201598139371_2223564388382846144_o 12370635_1252202354805962_7358041168814598911_o 12370671_1252201604806037_1118847259137969072_o 12370710_1252203214805876_3455774966317155480_o