Taisho University

มูลนิธิสิกขาเอเชียให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Taisho University ภาควิชา Faculty of Human studies Department of Human Life and Environment studies ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเชี่ยมชมมูลนิธิสิกขาเอเซีย คลองเตย โดยเจ้าหน้าที่ทุกท่านอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทางคณะนักศึกษาได้ฟังพรีเซนเทชั่น ถึงหลักในการดำเนินงาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในโครงการต่างๆที่มูลนิธิฯจัดขึ้นเพื่อเด็กๆและสังคมมาโดยตลอด พร้อมทั้งร่วมเดินลงชุมชน ล็อค 4-5-6 เพื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมภายในชุมชน  โดยมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์ชาวญี่ปุ่นให้รายละเอียดตลอดเส้นทาง ต่อจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด Miraibrary มุมอ่านหนังสือ มุมจัดกิจกรรม มุมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ แล้วยังช่วยอุดหนุนสินค้าหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บอีกด้วย ก่อนเดินทางกลับมีการถ่ายรูปร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

DSC_1582 DSC_1585 DSC_1586 DSC_1589 DSC_1593 DSC_1597 DSC_1600 DSC_1606 DSC_1622 DSC_1627 DSC_1630 DSC_1631 DSC_1634 DSC_1640 DSC_1654 DSC_1657 DSC_1659 DSC_1660