ขอขอบพระคุณ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ทางมูลนิธิสิกขาเอเซีย ต้องขอขอบพระคุณ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพนักงาน ร่วมแบ่งปันและบริจาค อุปกรณ์การเรียน กระเป๋า รองเท้า ชุดนักเรียน และของเล่นให้กับน้องๆศูนย์การเรียนรู้เด็กพม่าพลัดถิ่น จำนวนกว่า 20 ศูนย์การเรียน ในพื้นที่ จ.ตาก ผ่านทางโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ มูลนิธิสิกขาเอเซีย ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมทักษะ สร้างจิตนาการด้านการเรียนรู้แก่เด็กๆ สำหรับสิ่งของที่ได้รับบริจาคมานั้นทางเจ้าหน้าที่จะรีบส่งตรงถึงมือน้องๆทั่วทุกศูนย์การเรียนต่อไป

12362811_1257247990968065_2765281171177214174_o 12362982_1257248037634727_7704066780262671871_oDSC_1320 DSC_1325 DSC_1150 DSC_1211 DSC_1213 DSC_1233 DSC_1243 DSC_1289