มูลนิธิสิกขาเอเชีย ขอขอบพระคุณ สวนสนุก Funarium

มูลนิธิสิกขาเอเชีย ขอขอบพระคุณ ทางสวนสนุก Funarium เป็นอย่างยิ่ง ที่บริจาคสิ่งของมือสอง เพื่อเด็กด้อยโอกาสในชุมชนแออัด คลองเตย อาทิ เช่น หนังสือสำหรับเด็ก ของเล่น ตุ๊กตา และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านโครงการ “Share Our Love …Share Our Book แบ่งหนังสือให้เพื่อนอ่าน” เพื่อให้น้องๆในชุมชนแออัดได้ใช้ประโยชน์ เติมเต็มโอกาสและสร้างจินตนาการแห่งการเรียนรู้ โดยการมอบสิ่งของในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ เรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ Managing Director เป็นผู้มอบให้กับมูลนิธิสิกขาเอเชีย ซึ่งของบริจาคทั้งหมดที่ได้รับมานั้น ทางมูลนิธิฯจะได้จัดสรรปันส่วน ให้กับเด็กๆห้องสมุด Miraibrary คลองเตย อนุบาลสิกขาเอเชีย สวนพลู และห้องสมุดชุมชนเชื้อเพลิง เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป เพราะการให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน…

DSC_1814 DSC_1816 DSC_1817 DSC_1827 DSC_1831 DSC_1832 DSC_1834 DSC_1835 DSC_1836 DSC_1838 DSC_1839 DSC_1841