Kyuden Fukuoka Branch

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสิกขาเอเชียให้การต้อนรับ กลุ่ม Kyuden Fukuoka  Branch สหภาพแรงงานญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมมูลนิธิฯทุกๆปี ใน สำหรับในปีนี้ เดินทางมา 7 ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศได้อธิบายการทำงานและโครงการต่างๆที่มูลนิธิฯดำเนินงาน  ทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กๆห้องสมุด ร้องเพลงภาษญี่ปุ่นกับเด็กๆ และรับชมการแสดงชุด นางฟ้าในชุมชน และการแสดงเซิ้ง พร้อมทั้งได้มอบของรางวัลให้แก่เด็กๆชุดการแสดง สมาชิกห้องสมุด Miraibrary จากนั้นร่วมลงชุมชนล็อค 1-2-3 และชุมชน 70 ไร่ เพื่อศึกษาถึงสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ก่อนหน้าที่จะมาเยี่ยมมูลสิกขาเอเชียที่เมืองไทย กลุ่ม Kyuden Fukuoka  Branch เดินทางศึกษาดูงาน SVA ประเทศลาว  ก่อนเดินทางกลับได้อุดหนุนสินค้าของฝ่ายหัตกรรมที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชนอีกด้วย

DSC_1866 DSC_1867 DSC_1869 DSC_1873 DSC_1878 DSC_1884 DSC_1886 DSC_1889 DSC_1891 DSC_1894 DSC_1900 DSC_1910 DSC_1917 DSC_1920 DSC_1926 DSC_1929 DSC_1939 DSC_1956 DSC_1960 DSC_1962 DSC_1968 DSC_2023