คณะ Buraku Kaiho Aichi-Ken Kyotokaigi

ช่วงเช้าวันนี้ ทางมูลนิธิสิกขาเอเซีย และ อนุบาลสิกขาเอเซีย สวนพลู ให้การต้อนรับ คณะ Buraku Kaiho Aichi-Ken Kyotokaigi เดินทางมาเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู โดยมีเลขาธิการมูลนิธิฯ และครูโรงเรียนอนุบาล ให้การต้อนรับ มีการแสดงจากเด็กๆสองชุด เพื่อเป็นการต้อนรับชาวคณะ พร้อมทั้งมอบขนมให้แก่เด็กๆจำนวนหนึ่ง และยังได้เยี่ยมชมบริเวณรอบๆชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู เพื่อได้เห็นถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวชุมชน ต่อจากนั้นเดินทางมายังมูลนิธิสิกขาเอเซีย ชุมชน 70 ไร่ คลองเตย รับฟังพรีเซนเทชั่น เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เยี่ยมชมห้องสมุด มิไรบรารี่ และมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ ก่อนเดินทางกลับได้อุดหนุนสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชนอีกด้วย ทางมูลนิธิฯขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและสนับสนุนโครงการต่างๆนะครับ

DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0132 DSC_0141 DSC_0145 DSC_0147 DSC_0150 DSC_0162 DSC_0169 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0190 DSC_0195 DSC_0200 DSC_0212 DSC_0222 DSC_0229 DSC_0249 DSC_0260 DSC_0263 DSC_0274 DSC_0282 DSC_0290 DSC_0297 DSC_0299