คณะ Japan Overseas Cooparetion Volunteers Senior International Volunteers, JICA

เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา คณะ Japan Overseas Cooparetion Volunteers Senior International Volunteers, JICA จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมชมมูลนิธิสิกขาเอเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการเดินลงชุมชนอีกเช่นเคย เพื่อได้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในชุมชน ทั้งยังได้ชมห้องสมุด มิไรบรารี่ คลองเตย พูดคุยและทักทายกับเด็กๆ้องสมุดมูลนิธิฯ และอุดหนุนสินค้าหัตกรรม ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชน

DSC_0065 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0074 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0096 DSC_0106 DSC_0108 DSC_0112 DSC_0114