คณะ Sothoshu lpponokai

คณะ Sothoshu lpponokai พระชาวญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมชม มูลนิธิสิกขาเอเซีย และร่วมลงชุมชน ล็อค 1-2-3 ได้ฟังอธิบายการดำเนินงานในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ เยี่ยมชมรถห้องวสมุดเคลื่อนที่ และการให้บริการของห้องสมุด Miraibrary คลองเตย ชมจุดให้บริการอินเตอร์เน็ต และจุดยืมคืนหนังสือ สำหรับหรับสมาชิกห้องสมุดและบุคคลทั่วไป ต่อจากนั้นได้อุดหนุดสินค้าหัตถกรรม ฝีมือการตัดเย็บจากกลุ่มแม่บ้านในชุมชนอีกด้วย

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0008 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0027 DSC_0031 DSC_0041 DSC_0047 DSC_0054 DSC_0061 DSC_0062 DSC_2074 DSC_2081 DSC_2082