กลุ่ม JICHIROU Osakafu Honbu Mr.Masanori Kurimoto

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ ทางมูลนิธิสิกขาเอเชียได้ให้การต้อนรับ แขกชาวญี่ปุ่น กลุ่ม JICHIROU Osakafu Honbu Mr.Masanori Kurimoto ที่เดินทางมาเยี่ยมมูลนิธิฯ โดยในช่วงเช้าได้พบกับเด็กๆอนุบาลสิกขาเอเชียสวนพลู ชมการแสดงต้อนรับจากเด็กๆ และร่วมลงชุมชนชวนพลู ก่อนที่จะรับฟังการบรรยาย ประวัติความเป็นของสวนพลูในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้นำชุมชนรับหน้าที่ในการบรรยายในครั้งนี้ หลังจากนั้นเดินทางมาเยี่ยมชมห้องสมุด Miraibrary คลองเตย เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง พูดคุยถึงการดำเนินงานโครงการต่างๆของมูลนิธิฯโดยเลขาธิการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ และยังได้ลงชุมชนล็อค 4-5-6 เพื่อได้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ก่อนเดินทางกลับยังได้อุดหนุนสินค้าหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนติดไม้ติดมือกลับกันอีกด้วย

DSC_0397 DSC_0400 DSC_0402 DSC_0405 DSC_0407 DSC_0410 DSC_0415 DSC_0417 DSC_0421 DSC_0431 DSC_0439 DSC_0446 DSC_0456 DSC_0465 DSC_0470 DSC_0477 DSC_0485 DSC_0500 DSC_0501 DSC_0504 DSC_0506 DSC_0511