กิจกรรมค่ายอาสาโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย จ.ตาก

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณโอซามุ ซากาโมโต้ ประธานบริษัท นิคอน (ประเทศไทย ) จำกัด พร้อมด้วยฝ่าย CSR และมูลนิธิสิกขาเอเซียร่วมกันจัดค่ายอาสา โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีนักเรียนทุนการศึกษาของมูลนิธิสิกขาเอเซีย รวมทั้งคุณครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนั้นยังนำสิ่งของบริจาคให้กับโรงเรียนและนักเรียนทุนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มากมาย เช่น ที่นอน กระเป๋า เสื้อยืด เสื้อโปโล อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ในโอกาสนี้ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียขอเป็นตัวแทน ขอบคุณบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาและมอบสิ่งของสนับสนุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลน รวมถึงกิจกรรมดีๆที่ให้นักเรียนทุนการศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมอาสาพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีพร้อมพัฒนาสังคมต่อไป

DSC_0057 DSC_0064 DSC_0074 DSC_0080 DSC_0098 DSC_0119 DSC_0135 DSC_0139 DSC_0145 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0162 DSC_0163 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0200 DSC_0201 DSC_0208 DSC_0211 DSC_0246 DSC_0274 DSC_0276 DSC_0287 DSC_0296 DSC_0313 DSC_0315 DSC_0320 DSC_0329 DSC_0334 DSC_0344 DSC_0354 DSC_0380 DSC_0390 DSC_0399 DSC_0402 DSC_0416 DSC_0421 DSC_0425 DSC_0434 DSC_0436 DSC_0464