คณะสหภาพแรงงาน “Kikan Roren” ประเทศญี่ปุ่นร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

16 พ.ค. 59 เวลา 15:30 น. คณะสหภาพแรงงาน “Kikan Roren” ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 60 คนเดินทางมาถึงชุมชน 70 ไร่คลองเตย เพื่อพบปะและร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มูลนิธิสิกขาเอเชีย นอกจากนั้น Mr.Kuritani รองประธานคิคังโรเรน ยังได้ ทำพิธีมอบงบประมาณเพื่อรถห้องสมุดคันใหม่ คัน ที่ 3รถเคลื่อนที่นี้ได้ออกให้บริการ การส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก ๆ ในชุมชนแออัด เด็กที่อยู่ห่างไกลบนภูเขาและเด็กที่มาจากต่างประเทศ เช่น ลาว พม่า และกัมพูชา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เสียสละและมอบสิ่งดี ๆ ให้กับพวกเรา1storytelling 2present 3kids 4present2